achtergrond
achtergrond
  Foto's en Verhalen      
achtergrondachtergrond hoekhoek
 
Discobowlen voor de jeugd
knop achtergrond_oranje

home
info
leagues

toernooi

pr
verslagenverhalen
jeugd

agenda

links

 

 

 

 

 

31 maar 2009

terug naar overzicht

http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-Discosfeer.jpg
Discosfeer
 


Actief

Discobowlen

http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-ActiefDiscobowlen.jpg
 
http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-AndrewBregmanenIris.jpg
Andrew Bregman en Iris
 

Brian en Tijmen

na hun worp

http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-BrianenTijmennahunworp.jpg
 
http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-BrianNapgeconcentreed.jpg
Brian Nap geconcentreed
 

Brian weet het.... Alle 10

http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-Brianweethet....Alle10.jpg
 
http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-BryanGrootlijktgedeeltelijktevreden.jpg

Bryan Groot

lijkt gedeeltelijk tevreden

 

Die gaten gebruik je later pas

http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-Diegatengebruikjelaterpas.jpg
 
http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-EchtestrikevanTijmendeVries.jpg

Echte strike van Tijmen de Vries

 

Euforie bij

Tijmen de Vries

http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-EuforiebijTijmendeVries.jpg
 
http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-JeremyHeinsenenJohanSchooninaktie.jpg

Jeremy Heinsen

en

Johan Schoon

in aktie

 

Johan Schoon bereidt zich voor

http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-JohanSchoonbereidtzichvoor.jpg
 
http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-KimNapgaatervoor.jpg

Kim Nap

gaat er voor

 

Lindsay Groot

http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-LindsayGroot.jpg
 
http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-Luuknaeenechtestrike.jpg

Luuk

na een echte strike

 

Nu jij Bryan

http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-NujijBryan.jpg
 
http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-OnderonsjevanPaulenPieterIJven.jpg

Onderonsje van Paul en Pieter IJven

 

Please !!!!!

http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-Please.jpg
 
http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-TonyvanSonopbaan6laatstepin.jpg

Tony van Son

op baan 6

laatste pin

 

Tony van Son

slaat toe op

baan 6

http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-TonyvanSonslaattoeopbaan6.jpg
 
http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-Luukindiepeconcentratie.jpg

Luuk in diepe concentratie

 

Cecile Nap

plaatst jeugd op

de groepsfoto

http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-CecileNapplaatstjeugdopgroepsfoto.jpg
 
http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-Groepsfotogelukt.jpg

Groepsfoto gelukt

 

Uitgelaten jeugd van Heiloo

http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-UitgalatenjeugdvanHeiloo.jpg
 
http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-Prijzenbalie.jpg

Prijzenbalie

 

Rik berekend alle eindstanden

http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-Rikberekendalleeindstanden.jpg
 
http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-LindsayGrootmethoogstegame.jpg

Lindsay Groot

met hoogste game

 

Dave Ranzijn

derde met 512

http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-DaveRanzijnderdemet512.jpg
 
http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-Alleneenprijstijdensheteten.jpg

Allen een prijs tijdens het eten

 

Discobowlen

pret en eten

http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-Discobowlenpreteneten.jpg
 
http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-Effeuitproberen.jpg

Effe uitproberen

 

Wat krijgen

we nou weer

http://www.bowlingverenigingheiloo.nl/fotos_verhalen/foto's/discobowlen2009/2009_0331-Watkrijgenwenouweer.jpg

 

naar boven